Sláva Isusu Christu

Vitajte na internetovej stránke našej Gréckokatolíckej farnosti Trnava pri Laborci. Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.

o. Karol Knap